de beiaard

Actueel

De Beiaard ondergaat momenteel een grote verandering. Na rijp beraad en met pijn in het hart hebben we besloten om de vaste vertrouwde activiteiten stop te zetten. Af en toe verschijnt er een bidbrief, een meditatief schrijven wat uitnodigt tot bezinning en overpeinzing over wie en wat werkelijk ertoe doet... Behalve de bidbrief hopen we in 2014 ook enkele artikelen op de website te plaatsen. U vindt daar voortaan ook verdere informatie over de bidbrieven. In 2014 is het bovendien 95 jaar geleden dat de Vrouwen van BethaniŽ begonnen.

Voor allen die zich intensiever met BethaniŽ De Beiaard willen verbinden zet het BethaniŽgilde de bijeenkomsten om de twee weken op de dinsdagavond voort.


Mijmerend bij oude aanmeldingen...

Mijmerend bij oude aanmeldingen

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 19 juni 2015