de beiaard

Actueel

De Beiaard en de Kerkennacht 2017
In 2017 werkt ook De Beiaard mee aan de KerkenNacht Utrecht, met een filosofisch-religieus programma rond het thema 'overgave en vrijheid' op zaterdag 24 juni, 19.30-22.00 uur. Is een vrije mens zichzelf genoeg? Wordt vrijheid in relatie tot en voor anderen meer werkelijkheid? Wat heeft God met onze vrijheid van doen? Beschouwing van Theresa van Avila met als uitgangspunt haar godsbede: ĎVoor U ben ik geboren, wat wilt U met mij doen?' Verder is er een inleiding op het vrijheidsbegrip van Luther. In 1520 publiceerde hij het geschrift De vrijheid van een christenmens. Medewerking: Geert van Dartel, directeur Vereniging voor Oecumene en Mariet Rijk, vrouwe van BethaniŽ.

De Beiaard nu
De Beiaard ondergaat momenteel een grote verandering. Na rijp beraad en met pijn in het hart hebben we besloten om de vaste vertrouwde activiteiten stop te zetten. Af en toe verschijnt er een bidbrief, een meditatief schrijven wat uitnodigt tot bezinning en overpeinzing over wie en wat werkelijk ertoe doet... Behalve de bidbrief hopen we ook enkele artikelen op de website te plaatsen. U vindt daar voortaan ook verdere informatie over de bidbrieven. In 2014 was het 95 jaar geleden dat de Vrouwen van BethaniŽ begonnen.

Voor allen die zich intensiever met BethaniŽ De Beiaard willen verbinden zet het BethaniŽgilde de bijeenkomsten om de twee weken op de dinsdagavond voort.


Mijmerend bij oude aanmeldingen...

Mijmerend bij oude aanmeldingen

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 22 juni 2017