de beiaard

Persoonlijke geloofsgesprekken

In het leven kan de vraag naar je levensdoel steeds sterker worden: wat beweegt je, waartoe ben je onderweg, wie en wat zoek je? Hoe kun je het verlangen naar wat het alledaagse overstijgt vaste vorm geven?

Het eerste geloofsonderricht

Voor een eerste oriŽntatie op het christelijk geloof binnen de katholieke traditie en een afspraak voor geloofsgesprekken verwijzen wij u naar de verschillende Utrechtse parochies. In de binnenstad vindt u de Salvatorparochie met de Catharinakathedraal en de Augustinuskerk. In het oosten en zuiden van de stad behoren de geloofsgemeenschappen tot de Sint-Martinusparochie. In het westen en noorden vormen vijf geloofsgemeenschappen de Sint Ludgerusparochie. Voor Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern is er de Licht van Christusparochie. De Gerardus-Majellaparochie en de Katholieke Studenten Utrecht nemen een meer zelfstandige plaats in.

Voortgezette geestelijke begeleiding

Bij de bronnen die ons ter beschikking staan tot grotere trouw aan Gods nabijheid, behoort het geestelijk gesprek ter bemoediging en onderscheiding.

U kunt hiervoor contact opnemen met De Beiaard.

Begeleiding: Mariet Rijk

Bijdrage naar keuze

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 4 oktober 2014