de beiaard

De Beiaard

De Beiaard is een huis van ontmoetingen. Maar toch zijn we meer dan een gezellige koffietafel. We zoeken elkaar iets te geven... iets dat mensen samenbindt, zo kostbaar. Ruimte. Ruimte om de muziek van het geloof te horen. Ruimte om de bloemen van het geloof te zien bloeien. Wie kunnen die ruimte geven? Mensen die ooit in hun leven geraakt zijn en die zich goed gedaan voelen door de manier waarop we in De Beiaard met elkaar proberen om te gaan, ons spiegelend aan het Evangelie van Jezus. Mensen die mee willen bouwen aan deze ruimte hebben de beslissende keuze gemaakt : niet in het oude blijven hangen, maar verder gaan!

Deze zelfde mensen kunnen de weg van spiritualiteit ervaren als een soort schoolgang waarvan de innerlijke Leermeester de cadans aangeeft. Tegelijkertijd kunnen en willen zij daarvan delen, zichtbaar maken en leren, juist met elkaar. Deze schoolgang laat direct zien hoe belangrijk het is om maat te houden. Wij geloven dat juist de afwisseling vruchtbaar is. Geef elkaar een tussentijd, waarin ieder van ons zelf zoekt, zelf studeert, zelf onderneemt, zelf bidt.

Ruimte kan ontstaan, doch dat vraagt iets van ons. Ruimte ontstaat als we dienstbaar durven zijn, in die zin dat niemand gaat zitten op haar of zijn eigendom, of dat nu een taak, talent of materiŽle weldaad is. Ruimte ontstaat bij een houding van overgave aan elkaar. Dat wil zeggen de bereidheid om ons los te maken, als daar door omstandigheden om wordt gevraagd, als het Geheel daardoor meer tot leven komt. Een onuitgesproken voorwaarde is ook de bereidheid om het tirannieke in ons gedrag, dat wat ons en anderen ongelukkig maakt, te offeren. Ongeacht of het voortkomt uit moeheid, uit zwaarmoedigheid vanwege betoond tekort, of uit de strijd van nog verdeelde intenties. Het is een grote gave aan onszelf en allen om ons heen, ons daarvan te willen schonen.

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 1 maart 2014