de beiaard

Artikelen

De komende tijd hopen we op onze website enkele artikelen te publiceren. U kunt zich ook aanmelden voor toezending van de bidbrief. De bidbrieven verschijnen onregelmatig. Hun kost is mede daardoor steeds een verrassing, en de inhoud ervan een verrijking!

Bidden is een vrije impuls van Gods genade. In de dagelijkse dingen van ons leven voelbaar.

Een enkel woord op schrift kan die opmerkzaamheid vergroten, iets vertrouwds aanreiken, soms net even dat waar onze ziel naar uitstaat.

En dat is een grote genade...

Met de Bidbrief ontvangt u thuis een gedachte die uw hart mogelijk versterkt, die u op het spoor wil brengen van de bron van inspiratie, de Geest van Wie ons schiep, en Die blijft vragen om ůnze geest en kracht.

De Bidbrief verschijnt zonder vaste regelmaat. Wilt u hem voor de eerste keer ontvangen, vraag erom met een briefje of per telefoon. Wilt u hem per e-mail ontvangen, laat dit ons weten.

Uw reactie op de Bidbrief is welkom!


Voor het 95-jarig bestaan van de Vrouwen van BethaniŽ in 2014 schreef Mariet Rijk de beschouwing 1919-2014. Jac. van Ginneken en het Gezelschap van de Vrouwen van BethaniŽ. Een onderzoek naar taal.

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 7 april 2014