de beiaard

Roeping

Denk jij er wel eens over of religieus leven, priester worden of inzet in het pastoraat jouw roeping – jouw levensweg zou kunnen zijn? Voel je je aangetrokken tot een leven als zuster, monnik, broeder of pater? Of is het ambt van diaken iets voor jou?

Bij de gedachte aan roeping komen er vragen op als:

“Waartoe voel ik me geroepen?”
“Welke wegen liggen voor mij open?”
“Waar kan ik terecht wanneer ik me geroepen voel tot religieus leven in gemeenschap?”
“Welke begaanbare wegen zijn er om priester of diaken te worden?”
“Welke vorm, welke spiritualiteit zou bij mij passen?”

Er is een speciale website waarop je informatie kunt vinden over roeping en religieus leven, het Huis van de Roeping. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Pierre Humblet (073-6921314, e-mail: roepen@knr.nl).

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van Bethanië Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 17 maart 2014