de beiaard

95 jaar Vrouwen van BethaniŽ

Op 20 juni 2014 is het 95 jaar geleden dat Maria Albers en Lou van Moorsel zich vestigden als eerste Vrouwen van BethaniŽ, op het Kopje van Bloemendaal. Hier is het werk begonnen met twee vrouwen. Binnenkort kunnen we terugkijken op 95 jaar Vrouwen van BethaniŽ.

De eerste vrouwen moesten hard werken. Behalve het huis was er niets. Van de grond af is alles opgebouwd. Hun enthousiasme trok al snel andere vrouwen aan. Hun stichter Jacques van Ginneken vond dat zij leeuw en lam tegelijk moesten zijn. Anders gezegd, al het goede van Maria en Martha van BethaniŽ in zich verenigen.

Al meer dan 90 jaar zetten vrouwen zich in om mensen tot God te brengen, de oecumene te bevorderen en werken aan een rechtvaardigere wereld. Vandaag de dag zijn er in Nederland, de Verenigde Staten, Spanje en Oostenrijk nog 25 Vrouwen van BethaniŽ. Ondanks de soms zeer hoge leeftijd zijn de meeste BethaniŽrs nog actief bezig hun roeping vorm te geven, ook al is hun werkterrein wat kleiner geworden. De Beiaard is ťťn van de werkterreinen.

Zo maar enkele voorbeelden van lopende projecten en activiteiten van de Vrouwen van BethaniŽ: Apoyo a la Mujer is een project voor vrouwen in Rotterdam dat is opgericht door Nel van Mil. Zij is nog steeds actief in de spaanstalige Sagrada Familiaparochie. In 2006 ontving zij de Marga Klompťprijs voor haar werkzaamheden. Riet Spierings is een van de leidinggevende figuren in het Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit in Haarlem. In Wenen is het project Die Offene TŁr van waaruit Christl (Christine Gleixner) decennia zeer actief is geweest voor de oecumene. In juni 2009 kreeg zij als "Mutter der ÷kumene" in Oostenrijk de Heufelderprijs. Ana Maria SchlŁter Rodes leidt het zencentrum Zendo Betania te Brihuega in Spanje, met de eigen website www.zendobetania.com.

Wie zijn de Vrouwen van BethaniŽ?

De jezuÔet Jacques van Ginneken (1877-1945) richtte in 1919 te Bloemendaal een lekenbeweging van religieus bewogen vrouwen op, de Vrouwen van BethaniŽ. In 1932 werd deze organisatie een religieuze congregatie. De doelen van de Vrouwen van BethaniŽ laten zich omschrijven als evangelische beleving en verkondiging, onder andere in katechese, werk voor de oecumene, spirituele begeleiding en pastoraal werk.
In verschillende grote steden van Nederland zijn er hiervoor centra opgericht. De vestiging te Rome, "Foyer Unitas", werd tijdens het Tweede Vaticaans Concilie bekend als een belangrijk oecumenisch ontmoetingspunt.

De ontstaansgeschiedenis van de Vrouwen van BethaniŽ en verwante bewegingen als de Kruisvaarders van Sint-Jan en de Graal komt aan de orde in de studie Heilig moeten. Radikaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig (Hilversum 2007) van historica Marjet Derks.

Met andere religieuzen werken de Vrouwen van BethaniŽ samen binnen de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

BethaniŽ

De naam BethaniŽ verwijst naar twee bijbelse verhalen. De evangelist Lucas toont de geschiedenis van Maria aan de voeten van Jezus terwijl haar zus Marta aan het bedienen was (Lucas 10). In Johannes 11 en 12 wordt verhaald hoe Jezus het dorp BethaniŽ bezocht waar Maria en Marta woonden. Hij wekte hun broer Lazarus op uit de dood. Maria en Marta staan in de spiritualiteit symbool voor enerzijds contemplatie en anderzijds actie.

Roeping

Heb je interesse om meer te weten te komen over de Vrouwen van BethaniŽ of ben je nieuwsgierig naar andere vormen van religieus leven? Bekijk dan de informatie over roeping op onze site.

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 7 april 2014