de beiaard

Een huis

Levend in onze wereld, op een eigen plekje in Nederland, hebben de meesten gelukkig een dak boven het hoofd. Nogal wat mensen van ons lopen rond met een zwervend hart.

Je zoekt herkenning. Je wilt trouwer worden. Je vraagt je af: wat is belangrijk? Waarom kom ik er niet toe dat te verzorgen? Wie helpt mij mijn vrede te bewaren? De weg wijzen, de vrede bewaren, we willen het allemaal, maar wie koestert die vrede? Wie wil hem verzorgen door alles heen? Met al wat je in huis hebt? Wie haalt het er uit? Dat gaat niet zonder moeite, niet zonder offer, niet zonder inspiratie.

Bidden we om de Geest die ons verlicht, Die het roeren niet kan laten.


De Beiaard is in 1945 ontstaan als een initiatief van de Vrouwen van BethaniŽ, vanwege de grote naoorlogse belangstelling voor het katholieke geloof. De Beiaard werkte ook mee aan de oecumenische beweging.

Sinds 1982 wil De Beiaard vooral een oefenplaats van spiritualiteit zijn : mensen bescheiden hulp bieden bij het ordenen en doorleven van hun leven op allerlei manieren. Teksten uit de bijbel en allerlei expressievormen kunnen daarbij helpen.

De Beiaard - Stadhouderslaan 37 - 3583 JC Utrecht - tel. 030-251 77 15
rek. nr. NL39FVLB0225362325 Congregatie Vrouwen van BethaniŽ Roosendaal t.a.v. M.P.F. Rijk

laatste wijziging 1 maart 2014